Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

  • 064 678 740; 064 680 453
  • от понеделник до петък: 7:00 - 19:00

Уважаеми пациенти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от 17.06.2020г. Д-р Емил Маринчев-неврохирург ще извършва прегледи всяка сряда , след предварително записване на регистратурата или на тел. 064/680-453, 064/678-740 на преференциална цена от 10лв. 

В "ДКЦ III-Плевен" ЕООД се правят ПАНОРАМНИ ЗЪБНИ СНИМКИ от 8.00ч. до 18.00ч. с талон по НЗОК или платено от пациента-20.00лв.

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ІІІ-ПЛЕВЕН”-ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 2(две) години на следният недвижим имот, собственост на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІІ – ПЛЕВЕН” – ЕООД, находящ се в сградата на дружеството – град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия”,а именно: КАБИНЕТИ №69 (шейсет и девет) и №70 (седемдесет) за извършване на „ХИПЕРБАРНА ОКСИГEНАЦИЯ С БАРОКАМЕРА“ и КАБИНЕТ №58 (петдесет и осем) за КОНСУЛТАТИВЕН ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, при първоначална месечна наемна цена в размер на 744.80 (седемстотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева, без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната наемна цена за целия срок на договора в размер на 1 787.71 (хиляда седемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки) лева.

Публично оповестеният конкурс да се проведе на 21.10.2019 г. от 10.00 часа в кабинет №60 на трети етаж  в сградата на “Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” – ЕООД – град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия”.

При липса на кандидати, повторен публично оповестен конкурс да се проведе на 25.10.2019 година от 10.00 часа в кабинет №60 на трети етаж в сградата на “Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” – ЕООД- град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия.

Срок и място за закупуване на конкурсната документация: до 16.00 ч. на  17.10.2019 година от стая № 66  в сградата на “Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” – ЕООД – град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия” срещу сумата от 30,00 лв. (тридесет)лева, без ДДС.

Краен срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 часа на 18.10.2019 година в стая № 60 в сградата на “Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” – ЕООД – град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия”.

Време и начин за оглед на имотите – всеки работен ден от 09.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. до 17.10.2019 година.