Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

 • 064 678 740; 064 680 453
 • от понеделник до петък: 7:00 - 19:00

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ІІІ-ПЛЕВЕН”-ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните недвижими имоти,собственост на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІІ – ПЛЕВЕН” – ЕООД,находящи се в администр

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ІІІ-ПЛЕВЕН”-ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните недвижими имоти,собственост на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІІ – ПЛЕВЕН” – ЕООД,находящи се в административната сграда на дружеството – град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия”,а именно:

 1. (един)квадратен метър площ от фоайето на приземния етаж от блок А (високо тяло) за монтиране на 1(един) брой самопродаваща машина за топли напитки и 1 (един)квадратен метър площ от фоайето на приземния етаж от блок Б (ниско тяло) за монтиране на 1(eдин) брой самопродаваща машина за топли напитки, при първоначална месечна наемна цена в размер на 62.60 (шейсет и два лева и шейсет стотинки) лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната наемна цена за целия срок на договора в размер на 375.60 (триста седемдесет и  пет лева и шейсет стотинки) лева.
 2. МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ” с площ от 10.00/десет/ квадратни метра и склад от 4.5/четири цяло и пет десети/квадратни метра, при първоначална месечна наемна цена в размер на 93.20 (деветдесет и три лева и двадесет стотинки) лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната наемна цена за целия срок на договора в размер на 559.20 (петстотин петдесет и девет лева и двадесет стотинки) лева.
 3.    ПОМЕЩЕНИЕ от 42.11/четиридесет и две цяло и единадесет/квадратни метра, “КОТА -3.65-блок “Б”, коeто да се използва за АПТЕКА, при първоначална месечна наемна цена в размер на 214.70 (двеста и четиринадесет лева и седемдесет стотинки) лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната наемна цена за целия срок на договора в размер на 1288.26 (хиляда двеста осемдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева.

Публично оповестеният конкурс да се проведе на 16.05.2022 г. от 10.00 часа в

заседателната зала на трети етаж  в сградата на “Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” – ЕООД – град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия”.

При липса на кандидати,повторен публично оповестен конкурс да се проведе на 18.05.2022 година от 10.00 часа в заседателната зала на трети етаж в сградата на “Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” – ЕООД- град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия.

Срок и място за закупуване на конкурсната документация: до 16.00 ч. на  13.05.2022 година от стая № 60  в сградата на “Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” – ЕООД – град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия” срещу сумата от 30,00 лв. (тридесет)лева, без ДДС.

Краен срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 часа на 13.05.2022 година в стая № 60 в сградата на “Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” – ЕООД – град Плевен,жилищен комплекс “Сторгозия”.

Време и начин за оглед на имотите – всеки работен ден от 09.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. до 13.05.2022 година.

 

Колективът на "ДКЦ III-Плевен"ЕООД изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на д-р Мариянка Панова, специалист УНГ болести и дългогодишен служител в лечебното заведение.

Д-р Панова изгуби битката с COVID-19 и ни напусна на 1.12.2020 г.

До последно тя с достойнство изпълняваше своя лекарски дълг.

Блестящ професионалист и добър човек!

Поклон пред лекаря и човека д-р Панова!

Светла й памет.

 


Вашето здраве е най-важно за нас!

Доверете се на доказания опит и професионализъм!


„ДКЦ III-Плевен“ ЕООД е едно от най-големите лечебни заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Нашата мисия е да осигурим на пациентите си висококвалифицирана медицинска помощ от подготвени и мотивирани специалисти, чрез съвременни методи за диагностика и лечение, съчетани с индивидуален, човешки подход, да отговорим на непрекъснато растящата нужда от качество и доброта в здравеопазването.

Лекарите и специалистите по здравни грижи работещи в "ДКЦ III - Плевен" ЕООД са с дългогодишен опит и утвърдена практика, медицинските услуги са с високо качество и персонално отношение към всеки обърнал се за помощ пациент.

С тази цел дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от специализирана медицинска помощ, медико-диагностични изследвания, физиотерапия и рехабилитация.

Лекарите в "ДКЦ III- Плевен" ЕООД:

 • Работят с пациенти по договор с НЗОК;
 • Извършват експертиза на временната неработоспособност;
 • Издават документи, свързани с тяхната дейност;
 • Издават медицински свидетелства;
 • Осигуряват профилактични прегледи и изследвания на работ­ници и служители на фирми чрез абонаментно обс­лужване и Службата по трудова медицина;
 • Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ;
 • Медико-диагностични изследвания;
 • Физиотерапевтични процедури и рехабилитация;
 • Извършват платени медицински услуги;