Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

  • 064 678 740; 064 680 453
  • от понеделник до петък: 7:00 - 19:00

Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С

НА  ЗДРАВНИ  УСЛУГИ  СРЕЩУ  ЗАПЛАЩАНЕ

В  “ДКЦ  ІІІ -ПЛЕВЕН” ЕООД

 

ЗДРАВНА   УСЛУГА – ОБЩИ  ДЕЙНОСТИ

ЦЕНА

Първичен  амбулаторен  преглед /издаване на медицинска документация-мед. рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства и др./

30 лв.

Вторичен  амбулаторен  преглед   /издаване на медицинска документация-мед. рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства и др./

20 лв.

Вторичен диспансерен преглед

10 лв.

Вторичен  преглед  от член  на ЛКК

10 лв.

Първичен  амб.  преглед  от  хабилитирано  лице

35 лв.

Вторичен  амб.  преглед   от  хабилитирано  лице

20 лв.

Амбулаторен пеглед + ехография

45 лв.

Амбулаторен преглед + ехография от хабилитирано лице

60 лв.

Домашно  посещение-на  територията  на гр.Плевен           

 30 лв.

-извън  гр.Плевен 

50 лв.+ транспорт

Издаване дубликат на  документ /болничен лист/

10 лв.

Предоставяне на зравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, вкл. копия от медицинските му документи

10 лв

Инжекции:        

 

подкожна

5 лв.

мускулна

10 лв.

венозна  

20 лв.

вътреставна                                              

20 лв.

Венозна  инфузия                                                             

30 лв.

Е К Г

10 лв.

Сърдечно-съдов тест с натоварване/велотест/ 

25 лв.

Холтер  ЕКГ

 30 лв.

ЕМГ

30 лв.

ЕЕГ

30 лв.

Медицинско  свидетелство /преглед при един специалист /                                   

8 лв.

Освидетелстване  на  професионален  шофьор       общо

40 лв.

Освидетелстване  на  любител – шофьори/очен кабинет/

20 лв.

Спирометрия

10 лв.

Проба  Манту

 10 лв.

БСЖ  имунизация

 5 лв.

Разчитане на левкограма от хематолог

 10 лв.

ЕХОГРАФСКИ  ПРЕГЛЕДИ

 

Ехография на коремни органи

25 лв.

Ехография извършена от хабилитирано  лице

35 лв.

АГ  ехография

25 лв.

Ехография на щитовидна жлеза

25 лв.

Ехография на млечна жлеза

25 лв.

Ехография на тазобедрени стави при деца

25 лв.

Ехокардиография

30 лв.

Ултразвуково  изследване с цветен  и power  доплер

30 лв.

Остеоденситометрия

25 лв

                      

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ   ДЕЙНОСТИ

 

 ЗДРАВНА   УСЛУГА 

 ЦЕНА

Х и р у р г и ч е н      к а б и н е т:

 

 Локална  анестезия -  проводна

10 лв.

                                   -  инфилтрационна

10 лв.

Въвеждане  и  смяна  на  малък  катетър 

20 лв.

Вторични превръзки  на  рана     -  малка                                                         -  голяма

5 лв.10 лв.

Хирургични процедури/инцизия, ексцизия, ектирпация, резекция на тъкани, шев на рани, дренажи и първична хирургична обработка на рани от различно естество/

50 лв.

Инцизия на гръдна (млечна) жлеза

25 лв.

Вземане на биопсичен материал от гърда

25 лв.

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

25 лв

Електроексцизия на вирусни  брадавици

25 лв./ 1 бр.

Криотерапия на доброкачествени кожни  образувания

5 лв./ 1 бр.

Отстраняване  на  конци      

10 лв.

Дигитално  изследване  на  ректум

20 лв.

Мануална  репозиция  при  хемороиди

30 лв.

Мануално  отстраняване  на  фекални  маси

30 лв.

Неоперативно отстраняване на  чуждо  тяло  от  ректума

30 лв.

Въвеждане  и  смяна  на  уретрален   катетър

25 лв.

Репониране на  фимоза

20 лв.

 

ЗДРАВНА   УСЛУГА 

ЦЕНА

Физиотерапевтичен  кабинет:

  

Лекарски  преглед

30 лв.

Индивидуални  инхалации /с алкален  разтвор и Вентолин/

 10  лв.

Групова    Л Ф К

5 лв.

Аналитична   Л Ф К

5 лв.

Л Ф К   със  специализирани  методики

10 лв.

Подводна  гимнастика 

10 лв.

Масаж       

 

                  -  цяло  тяло

40 лв.

                  -  козметичен  масаж

15 лв.

                  -  антицелулитен  масаж

20 лв.

Частичен  масаж – 10 мин.

15 лв.

                                - 15 мин.

20 лв.

Подводен  масаж

15 лв.

Обикновена  вана  с  питейна  вода

10 лв.

Топлолечение

5 лв.

Терапия  с високочестотни  вълни

5 лв.

Терапия  с  магнитно  поле

5 лв.

Терапия със средночестотни  токове

5 лв.

Терапия с нискочестотни  вълни

5 лв.

Ултразвук  на  поле

5 лв.

Криотерапия

5 лв.

Облъчване със солукс и УВЛ

5 лв.

Лазертерапия 

15 лв.

Лазертерапия на труднозарастващи рани

30 лв

Класическа акупунктура

10 лв.

Електростимулация

10 лв.

Измерване обем движения на една става

7 лв.

Мезотерапия с колаген при болков синдром

 

- работещи

30 лв.

- пенсионери

22 лв.

Мезотерапия с колаген - на лице

35 лв.

Мезотерапия при болков синдром с колаген  на пациента

 

- работещи

15 лв.

- пенсионери

10 лв.

- лице

15 лв.

 

 

ЗДРАВНА   УСЛУГА 

ЦЕНА

А Г  кабинет    

 

Колпоскопия

25 лв. 

Вземане  на  материал  за  цитонамазка 

15 лв. 

Цитонамазка

15 лв. 

Поставяне  на  спирала

25 лв. 

Отстраняване  на  спирала

15 лв. 

Поставяне  на  влагалищен  песар

20 лв. 

Туширане  псевдоерозио

15 лв. 

Диатермокоагулация

30 лв. 

Женска  консултация /за  всяко  посещение/

  

-  без  УЗД

15лв. 

-  с  УЗД    

25 лв.

А Г   ехография

25 лв. 

Инцизия  на  бартолинова  жлеза

40 лв. 

 

ЗДРАВНА   УСЛУГА 

ЦЕНА

У Н Г   кабинет 

 

Предна  тампонада  на  носа

10 лв. 

Предна  и  задна  тампонада  на  носа

25 лв. 

Пункция  и/или  промивка  на  максиларен  синус

30 лв. 

Аудиометрия

20 лв. 

Неоперативно  отстраняване  на  чуждо  тяло  от:

 

-  носа

15 лв. 

-  слухов  канал, фаринкс, тонзили

15 лв.  

Отстраняване  церумен

15 лв. 

Отстраняване  на  атером

20 лв.  

Инцизия  на  фурункул  в  слуховия  канал

10 лв.  

Инцизия  на  перитонзиларен  абсцес

20 лв. 

Репонация  на  фрактурирани  носни  кости

30 лв. 

Шев  на  рана

20 лв. 

Коагулация  на  варици  в  носа

10 лв. 

Продухване  на  Евстахиева  тръба  -  за  1  процедура

5 лв. 

 

 

 

ЗДРАВНА   УСЛУГА

Цена

Рентгенов  кабинет:

 

Рентгенография  на  крайници

15 лв.

Рентгенография  на  ключица

15 лв.

Рентгенография  на  стерноклавикуларна  става

15 лв.

Рентгенография  на  акромиоклавикуларна  става

15 лв.

Рентгенография  на  лопатка

15 лв.

Рентгенография  на  раменна  става

15 лв.

Рентгенография  на  лакътна  кост

15 лв.

Рентгенография  на  раменна  кост

15 лв.

Рентгенография  на  предмишница

15 лв.

Рентгенография  на  гривнена  става

15 лв.

Рентгенография  на  длан  и  пръсти

15 лв.

Рентгенография  на  сакроилиачна  става

15 лв.

Рентгенография  на  тазобедрена  става

15 лв.

Рентгенография  на  бедрена  кост

15 лв.

Рентгенография  на  колянна  става

15 лв.

Рентгенография  на  подбедрица

15 лв.

Рентгенография  на  глезенна  става

15 лв.

Рентгенография  на  стъпало  и  пръсти

15 лв.

Ренгенография на крайници фас и профил

20 лв.

Рентгенография  на  череп

15 лв.

Рентгенография  на  лицеви  кости

15 лв.

Специални  центражи  на  череп

15 лв.

Рентгенография  на  околоносни  кухини

15 лв.

Рентгенография  на  челюсти

15 лв.

Рентгенография  на  стернум

15 лв.

Рентгеноскопия  на  бял дроб

15 лв.

Рентгенография  на  таз

20 лв.

Рентгенография  на  гръбначен  стълб

20 лв.

Шийни, гръдни и поясни    прешлени

20 лв.

Шийни, гръдни и поясни прешлени –фас и профил

25 лв.

Рентгенография  на  гръден  кош  и  бял  дроб

20 лв.

Рентгенография  на  ребра

20 лв.

Рентгенография  на  сърце  и  медиастинум

20 лв.

Обзорна  рентгенография  на  корем

20 лв.

Контрастно  рентгеново  изследване  на   хранопровод  и  стомах

30 лв.

Рентгеново изследване  на  тънки  черва/ пасаж/

30 лв.

Иригография

35 лв.

Рентгеноскопия   и  рентгенография  на  бял дроб  /при необходимост/

20 лв.

Панорамна  зъбна  снимка

20 лв.

Мамография 

30 лв.

Стойност на  рентгенов филм при пациенти по НЗОК и платени пациенти 

4 лв.

 

 

ЗДРАВНА   УСЛУГА

Цена

Психиатричен   кабинет:  

  

Тестова  психологична  диагностика

10 лв.   

Индивидуална  психотерапевтична  техника  - 1  час

40 лв.   

Фамилна  психотерапия

40 лв.   

Групова  психотерапевтична  сесия -  90  минути

40 лв.

 

 

ЗДРАВНА   УСЛУГА

ЦЕНА

Очен   кабинет:

 

Изследване  на  зрителна  острота

10 лв.

Изследване  на  зенични  реакции

15 лв.

Изследване  на  рефракция  с  предписване  на  очила

15 лв.

Очила  при  астигматизъм

20 лв.

Изследване  на  заден  очен  сегмент

15 лв.

Офталмоскопия

20 лв.

Рефрактометрия

10 лв.

Тонометрия – очно  налягане

10 лв.

Екзофталмометрия

10 лв.

Периметрия

25 лв.

Изследване  на  цветно  зрение  с  таблица

10 лв.

Изследване  адаптация

8 лв.

Изследване  акомодация

8 лв.

Изследване  бинокуларното  зрение

8 лв.

Изследване  с  триогледални  стъкла-гониоскопия

30 лв.

Биомикроскопия 

20 лв.

Биометрия –ЖАВАЛ

15 лв.

Скиаскопия

15 лв.

Просветляване 

10 лв.

Очни  манипулации  и  хирургически  интервенции

 

Субконюнктивна  инжекция

20 лв.

Парабулбарна/ ретробулбарна  инжекция

25 лв.

Поставяне  на  протеза

15 лв.

Сваляне  и  промиване  на  контактни  лещи

10 лв.

Промивка  на  конюнктивален  сак

15 лв.

Сондиране  на  каникули  и  промивка  на  слъзни  пътища

30 лв.

ШИРМЕР-изследване  на  слъзна  секреция,проба

10 лв.

ЗАЙДЕЛ-цветна  проба

10 лв.

Отстраняване  шевове  от  глава, клепач, конюнктива

20 лв.

Шев  на  кожа  на  глава  и  клепач

30 лв.

Отстраняване  шевове  на  конюнктива, склера, лимб

25 лв.

Отстраняване на  чуждо  тяло

30 лв.

Ексцизия  на  халацион-оперативна  интервенция на клепач

60 лв.

Инцизия  на  лакримален  сак

60 лв.

Реконструкция  на  клепач

100 лв.

Оперативна  интервенция  на  конюнктивата  и  роговицата

70 лв.

 

 

 

ЗДРАВНА    УСЛУГА

ЦЕНА

Ортопедичен    кабинет:

 

Нисък  гипсов  ботуш :

 

- поставяне

20 лв.

- сваляне

10 лв.

Висок  гипсов  ботуш :

 

- поставяне

40 лв.

- сваляне

20 лв.

ТУТОР  / обездвижване  на  колянна  става /

 

- поставяне

20 лв.

- сваляне

10 лв.

Висока  гипсова  ръкавица:

 

- поставяне

30 лв.

- сваляне

15 лв.

Ниска  гипсова  ръкавица :

 

- поставяне

20 лв.

- сваляне

10 лв.

Ехография  на  тазобедрени  стави  при  деца

25 лв.

Измерване  на  костна   плътност

25 лв.

Ставна  пункция

20 лв.

Вагинотомия

15 лв.

 

 

 

ЗДРАВНА    УСЛУГА

ЦЕНА

Клинико-лабораторни  изследвания

 

Х е м а т о л о г и ч ни   и з с л е д в а н и я:

1.     Кръвна  картина     / 1  до   9  параметъра/

3,50 лв.

  1. Левкограма

3,00 лв.

  1. Морфология  на  Er

3,00 лв.

  1. Ретикулоцити                                                              

3,00 лв.

  1. С У Е

1,00 лв.

К р ъ в о с ъ с и р в а н е    и    ф и б р и н о л и з а:

 

     1.  Фибриноген

2,00 лв.

     2.  Протромбиново  време

2,00 лв.

     3.  Време  на  кървене

1,50 лв.

     4.  Време  на  съсирване

1,50 лв.

И з с л е д в а н е   на    у р и н а :

 

1. Химично изследване на урина /белтък,захар,билирубин,уробилиноген,кръв,

кетотела,отн.тегло,нитрити/

2,00 лв.

     2. Седимент  на  урината   

2,00 лв.

     3. Окултни  кръвоизливи

4,00 лв.

Б и о х и м и ч н и     и з с л е д в а н и я:

 

   1.  Кръвна  захар

2,00 лв.

   2.  Обременяване с глюкоза

7,00 лв.

   3.  Кръвно-захарен  профил

7,00 лв.

4. Креатенин,  урея,  холестерол, HDL холестерол,  триглицериди, пикочна к-на, билирубин,  билирубин, АСАТ, АЛАТ, КФК,ГГТ, Алкална фосфатаза, a-амилаза,общ белтък,албумин, калции, фосфор/за всеки  по/

2,00 лв.

   5.  Серумно  Fe, Ж С К                       /за всеки  по/

2,50 лв.

   6.  Натрий, калий  и хлор /комплексно/

5,00 лв.

   7.  PSA

15,00 лв.

   8.  HbA1C /гликиран  хемоглобин/

12,00 лв.

   9.  U албумин /микроалбумин/

12,00 лв.

  10.  CRP

5,00 лв.

  11.  Липиден профил /холестерол, HDL -холестерол,  LDL-холестерол, триглицериди/

6,00 лв.

  12. LDL холестерол-директен метод

3,00 лв.

  Х о р м о н и:

 

   1. FT4   

12,00 лв.

   2. ТПО/МАТ/

12,00 лв.

   3. TSH

12,00 лв.

  И м у н о  х е м а т о л о г и ч н и     и з с л е д в а н и я 12,00 лв.

  1. Определяне на  кръвна група(АВО  и  Rh)  /9+2/

11,00 лв.

  2. Изследване на алоеритроантитела                /30+2/

32,00 лв.

Вземане  на  биологичен  материал / кръв/

2,00 лв.

Отделяне  и пакетиране  на   серум 

1,00 лв.

ИНСУЛИН в динамика

23,00 лв.

ИНСУЛИН

15,00 лв.

Хеликобактер

16,00 лв.

 

 

Дерматологичен   кабинет:

Цена

Криотерапия на вирусни  брадавици с Криоджет

25лв. до 5 бр.

Изследване за  Сифилис –тест

10 лв.

Третиране с трихлороцетна киселина

5 лв. на поле

Електроексцизия на вирусни  брадавици

25 лв./ 1 бр.

Криотерапия на доброкачествени кожни  образувания

5 лв./ 1 бр.

Хламидии

30 лв.

 

 

Забележка: Сроковете за предоставяне на административните услуги и издаване на необходимата документация от „ДКЦ III-Плевен“ ЕООД е от един до три работни дни.