Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

  • 064 678 740; 064 680 453
  • от понеделник до петък: 7:00 - 19:00

За нас

"ДКЦ III- Плевен" ЕООД е създаден като лечебно заведение съгласно законовия ред. 

Със Заповед № РД-09-505 от 28.10.1999 г. на Министъра на здравеопазването Трета поликлиника-гр. Плевен е преобразувана в "Диагностично консултативен център III - Плевен" ЕООД, на основание чл.102 от ЗЛЗ.

Дружеството е регистрирано в Плевенски окръжен съд на 03.12.1999г,обн. В ДВбр1/04.01.2000г. С решение на № 034 от 28.12.1999г на Общински съвет-Плевен Трета поликлиника е включена в капитала на търговското дружество. ЕООД поема активите и пасивите на Трета поликлиника-гр.Плевен. по баланс към 30.06.1999г. 
Собственик на капитала е Община - гр.Плевен. Седалището на Дружеството е в гр. Плевен, а адресът на управление - гр. Плевен, ж.к. "Сторгозия". Предметът на дейност е осъществяване на спецализирана извънболнична медицинска помощ.

На основание чл.40 от ЗЛЗ "ДКЦ III - Плевен" ЕООД е регистриран в РЦЗ -Плевен с Удостоверение №177 от 28.02.2000г. и регистрационен номер 1524134001.

От 01.07.2000г „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД работи на базата на сключени договори с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. 

В сградата на центъра са отдадени кабинети на 24 общопрактикуващи лекари и 6 стоматолози. Това е добра предпоставка за преки контакти между тях и специалистите в интерес на пациентите. Комуникацията между специализираните кабинети осигурява непрекъснатост на медицинската помощ , необходима за решаване здравословните проблеми на пациентите.